OEE och TAK förklarar var lönsamhetspotentialen finns

OEE (Overall Equipment Efficiency), eller TAK som är den svenska översättningen, är det nyckeltal som alla målmedvetna industrier använder för att hitta resursbovarna i produktionen.

Styrkan med TAK / OEE är att nyckeltalet följer upp de tre mest kostsamma bortfallen i produktionen; maskinstopp, temposänkningarna och kassationer.

En full TAK / OEE analys innehåller inte bara nyckeltalsmätning utan också en förklaring till vad förlustprocenten består av. Good Solutions uppgift är att ge en tydlig och lättförstålig bild av vilka som är de enskilt största bortfallsorsakerna. Med det materialet som underlag kan man med säkerhet veta att man fokuserar sitt förbättringsarbete på de insatser som gör störst nytta.

Good Solutions

 

Anmälan - nästa möte

Tid: 13-16 mars Oss underhållare emellan på Underhåll 2012 Svenska mässan i Göteborg

Klicka här för anmälan

Good-Solutions_140